Strategie bepaling

strategie-bepalen-business-coach

Je wilt zo min mogelijk overlaten aan het toeval. Het gaat om de vraag waar je over 3 jaar met je bedrijf wilt staan.

We beginnen bij het begin

Bij het formuleren van strategie is het belangrijk om eerst stil te staan in het hier en nu. In een nulmeting worden de volgende punten in kaart gebracht:

  • Wat speelt er binnen je organisatie?
  • Wat speelt er buiten je organisatie?
  • SWOT-analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen)
  • Wat is het onderscheidend vermogen van je bedrijf?

Concrete doelstellingen en actiepunten

Nu gaan we de route uitstippelen! Wat is jouw ambitie en welke strategische doelstellingen horen hierbij. En met welke acties gaan we dat verwezenlijken? In deze fase wordt je door mij actief ondersteund.

Je werkt met een unieke online strategietool

Je werkt met mijn Strategische Advies Module (online) waarmee diverse vragen individueel worden voorbereid en uitgewerkt. Dit kun je altijd en op iedere locatie doen (op je tablet of PC). Dat doe je niet alleen; ook je naaste medewerkers doen dit. Dit leidt tot eerlijke en oprechte input van alle betrokken medewerkers en bespaart je veel vergadertijd. Mijn rol is om je snel en vakkundig door de materie te loodsen.

Onderbouwing (her)financieringsaanvragen

De unieke strategie tool is ook bijzonder geschikt om als onderbouwing te dienen voor een (her)financiering. Een goed onderbouwd plan is voorwaarde bij iedere financieringsaanvraag.

TOP