Privacy Policy

Privacy Policy DE WILD Strategie & Business Coaching

Privacy- en cookiebeleid DE WILD Strategie & Business Coaching (hierna te noemen Peter de Wild)

www.peterdewild.nl is de website van DE WILD Strategie & Business Coaching waarvan Peter de Wild eigenaar is.
Peter de Wild respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers op www.peterdewild.nl. Dit doet Peter de Wild onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt.
Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Peter de Wild draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld, dan wel gelijk worden verwijderd nadat datgeen is volbracht waarvoor de gegevens nodig waren.

De website van Peter de Wild maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Persoonsgegevens die Peter de Wild verwerkt
Met betrekking tot het sluiten van een aanvraag verwerkt Peter de Wild de volgende persoonsgegevens;
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Verplichte informatie in formulieren om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’. De informatie uit niet-verplichte velden dient alleen voor een betere toelichting die ten goede komt van de dienst waar het formulier voor bedoeld is. Daarnaast worden overige informatie en gegevens verwerkt wanneer je dit actief aan Peter de Wild verstrekt.

Waarom Peter de Wild gegevens nodig heeft
Peter de Wild vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Peter de Wild verwerkt deze gegevens voor het volgende doel;
– Om te reageren op jouw aanvraag
– Het verzenden van de nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld

Hoe lang worden de gegevens bewaard
Peter de Wild zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven en zolang Peter de Wild hier wettelijk toe verplicht is zoals het bewaren van de facturen en bankafschriften in de boekhouding voor de belastingdienst, dit is 7 jaar.

Delen met anderen
Peter de Wild verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst/ om de doelen te kunnen realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Verwerkers Peter de Wild
– Informer (boekhoud programma)
– La posta (nieuwbrief programma)
– Hosting2Go (mailing programma en hosting website)

Google Analytics (voor analyse bezoekersaantallen website) is zo ingesteld dat het geen Verwerker is, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is zo ingesteld dat alles wordt geanonimiseerd. 

In kaart brengen websitebezoek
Peter de Wild gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Peter de Wild gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo worden bijvoorbeeld je inloggegevens onthouden en helpt het om de website goed te laten werken.
Ook maakt Peter de Wild gebruik van analytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Peter de Wild verzameld. Hiermee kan Peter de Wild de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Peter de Wild heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;
• Er een verwerkersovereenkomst tussen Peter de Wild en Google is over de Analytics gegevens.
• IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.
• De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
• Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Peter de Wild geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
Klik hier om dit in te stellen.
Peter de Wild gebruikt geen tracking-cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Ook al zijn dit privacy-vriendelijke cookies, je kunt alsnog jouw internetbrowser zo instellen dat deze geen enkele cookie opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail;
hallo@peterdewild.nl
Ditzelfde geldt voor het ontvangen van de geregistreerde gegevens en het overdragen van de gegevens aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot de Privacy Policy aan dit e-mailadres zenden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Peter de Wild je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, de datum van vandaag en het doel zoals ‘Gegevens inzien Peter de Wild’ erop schrijven. Dit ter bescherming van jouw privacy. Peter de Wild zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
Peter de Wild neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking en om veiligheidsredenen alleen uitgeschreven in het Verwerkingenregister van Peter de Wild.
Het risico op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zijn hiermee tot het uiterste beperkt.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Peter de Wild verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail;
hallo@peterdewild.nl

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op www.peterdewild.nl en e-mailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Peter de Wild geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.
Peter de Wild is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.
Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.
Peter de Wild is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Contactgegevens DE WILD Strategie & Business Coaching
Naam eigenaar: Peter de Wild
Tel. nr.: 0681 871073
E-mail: peter@peterdewild.nl
Postadres en vestigingsadres: Wolverlei 11 , 6961PP  EERBEEK
KvK nr.: 65312791

TOP